Spolek Přátel Vojenské Historie Dobrošov

Spolek Přátel Vojenské Historie Dobrošov

V červnu 2002 skupina průvodců tvrze Dobrošov registrovala u Ministerstva vnitra dobrovolné občanské sdružení „Sdružení Přátel Vojenské Historie Dobrošov“. To bylo se změnou Občanského zákoníku v roce 2016 přejmenováno na „Spolek Přátel Vojenské Historie Dobrošov“.

Hlavní činností spolku je údržba objektu N-S 78 „Polsko“ o který se členové starají nepřetržitě od roku 2000.

Jednotliví členové se zaměřují na bádání v různých oblastech historického i současného vojenství. Především na fortifikační systémy budované na území celé Evropy. Dále široké spektrum zbraní, vojenské techniky, výstroje ale i vzpomínky pamětníků a informace o historických událostech.

Pro své členy sdružení pořádá výzkumné a poznávací výpravy i společenské akce. Umožňuje se vzájemně setkávat, sdílet informace a podněcuje k uchování historického odkazu našich předků.

Kontaktní e-mail: info(at)spvhd.cz