Spolek Přátel Vojenské Historie Dobrošov

Popis srubu a jeho stručná historie

Kresba objektu v roce 1939.

N-S 78 „Polsko“ je křídelní objekt dělostřelecké tvrze Dobrošov, umístěný spolu se srubem N-S 79 „Hrobka“ na kótě 590,3 m.n.m. Úkolem obou objektů je bránit zmíněnou kótu, nacházející se asi 300 m před hlavní obrannou linií, tvořenou objekty N-S 81, 80 a tvrzovými pěchotními sruby N-S 73 a N-S 72.

Jedná se o samostatný pravostranný dvouzvonový pěchotní srub, postavený ve III. stupni odolnosti. Hlavními zbraněmi objektu je dvojče těžkých kulometů vz.37 (M) a kasematní protitanková kanón vz.36 spřažený s těžkým kulometem vz.37 (L1). Jejich palba směřuje do údolí vlevo od objektu N-S 72 a před tento objekt až na silnici k Novému Hrádku. Ostatními zbraněmi jsou dva lehké kulomety vz.26 (N) v ochranných střílnách a dva ve čtyřstřílnových zvonech.

Objekt byl vybetonován 13.–19.12.1937 stavební firmou Ing. Rudolf Frič, Bratislava. Jeho kubatura je 1 525 m³ betonu a stavební náklady dosáhly částky 1 211 766,85 Kč. Do mobilizace v září 1938 byla v objektu instalována výzbroj, byla dokončena vodoinstalace, elektroinstalace a vzduchotechnika, nebyl však osazen dieselagregát. Nebyl také zcela dokončen ochranný zához a překážky okolo objektu (společné s objektem N-S 79) byly pouze provizorní. Osádku objektu tvořilo 23 mužů 7. roty hraničářského pluku 18, velitelem byl por.pěch. Josef Hnízdil.

Za okupace byly z objektu vytrženy oba zvony i střílny hlavních zbraní. Byly vybourány téměř všechny cihlové příčky a také rozebrána kamenná rovnanina z ochranného záhozu. Postupem času byl zcela zasypán diamantový příkop. Byla vytržena střílna na obranu vchodu, zárubně všech dveří, konzole exhaustoru ve filtrovně. Bylo odstřeleno ústí studny na vodu. Odcizeno zábradlí, traverzy nad schodištěm a zakrytí čističky odpadních vod.

Po válce byly všechny otvory do objektu zazděny, později byl vybourán otvor po kanónové střílně, který až do roku 1999 sloužil jako jediný vstup do objektu. Bylo zničeno zabetonování obou zvonových šachet. V celém objektu bylo velké množství suti a odpadu, mimo kasematy, kde příležitostně přespávali trampové.

Objektu se na jaře r. 2000 ujala skupina průvodců z Pevnosti Dobrošov, která v roce 2002 založila Sdružení Přátel Vojenské Historie Dobrošov. Od té doby objekt slouží jako klubová základna, je postupně rekonstruován, udržován a příležitostně zpřístupňován veřejnosti.

Půdorys horního patra objektu. Půdorys dolního patra objektu.