Spolek Přátel Vojenské Historie Dobrošov

Otevírací doba pro rok 2024 2024-03-01

Objekt N-S 78 Polsko bude v letošním roce možné navštívit po domluvě na e-mailu v tyto otevírací dny:

Světla nad bunkry 2023 2023-09-23

Zúčastnili jsme se 8. ročníku akce Světla nad bunkry 2023.

Otevírací doba pro rok 2023 2023-03-01

Objekt N-S 78 Polsko bude v letošním roce otevřen pro veřejnost ve dnech:

Světla nad bunkry 2022 2022-09-24

Zúčastnili jsme se 7. ročníku akce Světla nad bunkry 2022.

Světla nad bunkry 2022, N-S 78. Foto Martin Měřinský.

Otevírací doba pro rok 2022 2022-03-01

Objekt N-S 78 Polsko bude v letošním roce otevřen pro veřejnost ve dnech:

Otevírací doba pro rok 2021 2021-09-28

Po ukončení projektu "Revitalizace a zatraktivnění Pevnosti Dobrošov" ve srubu N-S 78 bude tento objekt v letošním roce otevřen pro veřejnost vždy od 13 do 15 hodin:

Světla nad bunkry 2021 2021-09-26

Zúčastnili jsme se 6. ročníku akce Světla nad bunkry 2021. Nasvítili jsme objekty N-S 78 a N-S 79.

Světla nad bunkry 2021, N-S 78. Foto Martin Měřinský.

Světla nad bunkry 2020 2020-09-26

Zúčastnili jsme se akce Světla nad bunkry 2020. Nasvítili jsme objekt N-S 78.

Světla nad bunkry 2020, N-S 78. Foto Martin Měřinský. Světla nad bunkry 2020, N-S 78. Foto Martin Měřinský.

Život ve stínu drátů 2021-07-01

Muzeum Náchodska, Spolek Přátel Vojenské Historie Dobrošov a Kahan III, z. s. si vás dovolují pozvat na společnou akci – komentovanou prohlídku naučné stezky „Pevnost Dobrošov“, výstavu „Život ve stínu drátů“, která představí každodennost služby vojáků základní služby u Pohraniční stráže, a prohlídku Muzea studené války „Kahan III“.

Termín: sobota 10. a neděle 11. července 2021

Vstupné: Plné 150 Kč. Snížené (děti, studenti, důchodci) 100 Kč. Zdarma veteráni Pohraniční Stráže.

Program:

8.45 sraz návštěvníků na parkovišti Pevnosti Dobrošov. Souřadnice WGS84: 50.3993789N, 16.2037769E. Proběhne prodej vstupenek a okolo 9.00 dojde k zahájení výkladu a odchodu na naučnou stezku Pevnosti Dobrošov.

9.00 – 11.00 Komentovaná prohlídka naučné stezky. Pěší pochod venkovním terénem nevhodným pro kočárky ani cyklisty. Délka zhruba 2,5 km.

11.00 – 12.00 Komentovaná prohlídka výstavy „Život ve stínu drátů“ v objektu N-S 78 „Polsko“.

Výstava představí každodennost služby vojáků základní služby u Pohraniční stráže. Akce připomíná 70. výročí přijetí Zákona o ochraně státních hranic.

Možnost zakoupit publikace, balenou vodu a drobné občerstvení.

12.00 – 12.30 Pěší přesun skupiny k muzeu Kahan III. Délka zhruba 1,5 km.

12.30 – 13.30 Prohlídka muzea studené války Kahan III v objektu N-S 71 „V sedle“.

Možnost zakoupit publikace a upomínkové předměty.

Uvedené časy jsou pouze orientační. Skutečné trvání bude odvislé od fyzické zdatnosti a zájmu návštěvníků. Akce se koná za každého počasí.

Pořadatelé si vyhrazují právo na změnu trasy. Součástí prohlídky není podzemí ani interiéry objektů krom srubů „Polsko“ a „V sedle“. Na plánované trase není k dispozici WC ani občerstvení.

Program je shodný v oba dny.

Výstava „Život ve stínu drátů“ bude otevřená i pro návštěvníky, kteří se neúčastní komentované prohlídky naučné stezky, a to v oba dny 11.00 – 17.00.

Muzeum Kahan III bude otevřené i pro návštěvníky, kteří se neúčastní komentované prohlídky naučné stezky, a to v sobotu 11.00 – 16.00.

Akci spolupořádají Muzeum Náchodska, Spolek Přátel Vojenské Historie Dobrošov a Kahan III, z. s.

Těšíme se na vás!

Život ve stínu drátů. Muzeum Náchodska. Život ve stínu drátů. Foto Martin Měřinský. Život ve stínu drátů. Foto Martin Měřinský. Život ve stínu drátů. Foto Martin Měřinský. Život ve stínu drátů. Foto Martin Měřinský. Život ve stínu drátů. Foto Martin Měřinský. Život ve stínu drátů. Foto Martin Měřinský. Život ve stínu drátů. Foto Martin Měřinský. Život ve stínu drátů. Foto Martin Měřinský. Život ve stínu drátů. Foto Martin Měřinský. Život ve stínu drátů. Foto Martin Měřinský.

Setkání provozovatelů pevnostních muzeí Královéhradeckého kraje2021-06-25

Zúčastnili jsme se akce Královéhradeckého kraje v Pevnosti Dobrošov – setkání provozovatelů pevnostních muzeí.

Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov 2020-04-27

Z důvodu prací na projektu "Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov" je objekt N-S 78 Polsko od 2020-04-29 do odvolání pro veřejnost uzavřen.

Pandemie COVID-19 2020-03-13

Z důvodu Usnesení vlády České republiky ze dne 12. března 2020 č. 199 o přijetí krizového opatření je objekt N-S 78 Polsko ve dnech 2020-04-10 (Velký pátek) a 2020-04-13 (Velikonoční pondělí) pro veřejnost uzavřen.

Světla nad bunkry 2019 2019-09-21

Zúčastnili jsme se akce Světla nad bunkry 2019. Nasvítili jsme objekty N-S 78 a N-S 79.

Světla nad bunkry 2019, N-S 78. Foto Martin Měřinský. Světla nad bunkry 2019, N-S 79. Foto Martin Měřinský.

Fort Fest CZ 2019 Králíky 2019-06-14

Zúčastnili jsme se jako vystavovatelé akce Fort Fest.

Fort Fest CZ Králíky 2019. Foto Martin Měřinský.

Otevírací doba pro rok 2019 2019-03-25

Objekt N-S 78 Polsko bude v letošním roce otevřen pro veřejnost vždy od 10 do 16 hodin:

Členská schůze 2019-03-22

Členská schůze se uskuteční 13. dubna 2019 od 18:30 v objektu N-S 78 Polsko.

Program schůze:

Pracovní brigáda 2019-03-10

Pracovní brigáda v objektu N-S 78 Polsko se uskuteční 16.-17. března od 9:00 do 18:00.

Členská schůze 2019-01-22

Členská schůze se uskuteční 24. února 2019 od 14:00 v objektu N-S 78 Polsko.

Program schůze:

Otevírací doba 2018-10-01

Srub N-S 78 Polsko byl otevřen pro veřejnost 28. října 2018 od 11:00 do 19:00 hodin.

Výstava k výročí 100 let od založení Československé republiky. Foto Martin Měřinský. Výstava k výročí 100 let od založení Československé republiky. Foto Martin Měřinský. Výstava k výročí 100 let od založení Československé republiky. Foto Martin Měřinský. Výstava k výročí 100 let od založení Československé republiky. Foto Martin Měřinský. Výstava k výročí 100 let od založení Československé republiky. Foto Martin Měřinský. Výstava k výročí 100 let od založení Československé republiky. Foto Martin Měřinský. Výstava k výročí 100 let od založení Československé republiky. Foto Martin Měřinský. Výstava k výročí 100 let od založení Československé republiky. Foto Martin Měřinský.

Otevírací doba 2018-09-23

Srub N-S 78 Polsko byl otevřen pro veřejnost 28. září od 10:00 do 17:00 hodin.

Otevírací doba 2018-09-22

Zúčastnili jsme se 3. ročníku akce Světla nad bunkry.

Světla nad bunkry 2018. Foto Martin Pleyer.

Otevírací doba 2018-07-02

Srub N-S 78 Polsko byl otevřen pro veřejnost 5. až 8. července od 10:00 do 17:00 hodin.

Otevírací doba 2018-04-26

Srub N-S 78 Polsko byl otevřen pro veřejnost v úterý 1. května od 10:00 do 16:00 hodin a v úterý 8. května od 12:00 do 17:00.

2018-05-08 N-S 78. Foto Martin Měřinský.

Otevírací doba 2018-04-02

Letošní první otevírací den, první provedený návštěvník a jarní úklidové práce.

První otvírací den 2018. Foto Martin Měřinský. Jarní úklid. Foto Martin Měřinský. Jarní úklid. Foto Petr Beran.

Výročí 2017-12-12

Před osmdesáti lety, ve dnech 13. až 19. prosince roku 1937, uložila stavební firma Ing. Rudolf Frič, Bratislava do bednění 1 525 krychlových metrů betonu, čímž vznikl objekt N-S 78 Polsko.

80. výročí betonáže N-S 78 Polsko. Foto Martin Měřinský.

Světla nad bunkry 2017-09-24

K 79. výročí všeobecné mobilizace 1938, v rámci akce "Světla nad bunkry", byl srub N-S 78 Polsko nasvícen v sobotu 23. září od 21:00 do 21:30 hodin.

Světla nad bunkry 2017. Foto Martin Pleyer.

Otevírací doba 2017-09-06

Srub N-S 78 Polsko byl otevřen pro veřejnost v sobotu 28. října od 11:00 do 16:00 hodin.

Otevírací doba 2017-09-06

Srub N-S 78 Polsko byl otevřen pro veřejnost ve čtvrtek 28. září od 10:00 do 17:00 hodin.

Otevírací doba 2017-06-07

Srub N-S 78 Polsko byl otevřen pro veřejnost v pondělí 5. července od 11:00 do 17:00 hodin a v úterý 6. července od 11:00 do 17:00 hodin.

Fort Fest CZ 2017-07-03

1. a 2. července 2017 jsme se zúčastnili setkání pevnostních muzeí Fort Fest CZ 2017 na tvrzi Horka u Králík.

Stánek SPVHD. Fort Fest CZ 2017. Stánek SPVHD. Fort Fest CZ 2017.

BunkerKunst, BunkerCut 2017-06-06

Náš spolek je důrazně proti poškozování objektů československého předválečného opevnění. Především proti nevratnému řezání objektů jako se stalo v případě "BunkerKunst" či "BunkerCut".

Dokázali bychom pochopit provedení ojedinělého analytického řezu na běžném objektu, který není nijak zajímavý, po dohodě např. s Vojenským Historickým Ústavem a lokálními spolky vojenské historie. Ze studijních účelů je však zmíněný řez nepoužitelný a umělecká hodnota pochybná. Jde o maximální neúctu k odhodlání našich předků ubránit jediný ostrov demokracie a svobody v meziválečné střední Evropě.

Otevírací doba 2017-05-02

Srub N-S 78 Polsko byl otevřen pro veřejnost v neděli 7. května od 13:00 do 18:00 hodin a v pondělí 8. května od 10:00 do 17:00 hodin.

Otevírací doba 2017-04-25

Srub N-S 78 Polsko byl pro veřejnost otevřen v pondělí 1. května 2017 od 10:00 do 17:00.

Otevírací doba 2017-03-29

Srub N-S 78 Polsko byl pro veřejnost otevřen k příležitosti Velké provázecí akce organizované Klubem vojenské historie Náchod ve dnech 14. - 17. dubna 2017. Krom vlastního objektu bylo možno shlédnout výstavu fotografií s vojenskou tématikou.

Letáčky. Letáčky.

Otevírací den 2016-10-28

Srub N-S 78 Polsko byl otevřen pro veřejnost 28. října 2016. V ubikaci mužstva byly vystaveny fotografie Martina Pleyera. Ve večerních hodinách se konala schůze SPVHD.

Výstava fotografií Martina Pleyera.

Velká provázecí akce 2016-03-16

V sobotu 16. března 2016 byl objekt N-S 78 Polsko přístupný v rámci Velké provázecí akce organizované Klubem vojenské historie Náchod.

Schůze 2013-10-18

Ve večerních hodinách se konala schůze SPVHD.

Fortexpo 2013 2013-09-28

Po druhé jsme zpřístupnili objekt pro veřejnost, opět při příležitosti akce Fortexpo. Před objektem byla výstava uniforem našich členů.

Otevírací den N-S 78 Fortexpo 2013. Otevírací den N-S 78 Fortexpo 2013. Otevírací den N-S 78 Fortexpo 2013.

Náborová akce 2008-09-20

V místnosti průvodců Pevnosti Dobrošov jsme umístili nástěnku s informacemi o SPVHD a pokusili se přizvat nové členy.

Nástěnka s náborovými informacemi SPVHD.

Fortexpo 2008 2008-09-20

Poprvé v historii byl objekt N-S 78 Polsko zpřístupněn veřejnosti k příležitosti akce Fortexpo 2008. Vlastního Fortexpa jsme se zúčastnili skromnou nástěnkou v podzemí.

Otevírací den N-S 78 Fortexpo 2008. Otevírací den N-S 78 Fortexpo 2008. Expozice SPVHD na Fortexpo 2008.

Doména 2008-09-19

Zakoupili jsme doménu spvhd.cz.

QR code www.spvhd.cz